Råvare indtag

Jensen Seeds A/S har et fuldt automatisk indtag. Under indtagningsprocessen forrenses frøene af en aspirator. Indtaget er 100% selvrenset, hvilket betyder at der ikke er nogen risiko for tekniske iblandinger.

En automatisk og proportional prøve tages under indtags processen. Denne prøve anvendes til analyseformål.

På kontrolskærmen kan vores medarbejdere følge processen og også kontrollere temperatur og fugtighed, som også måles automatisk.