Markforsøg

På vores forsøgsområde registrerer og indsamler vi data om forskellige afgrøder. Det vil altid være baseret på kundens ønsker, at vi udfører forsøg. Typisk registrerer vi spire hastighed, knopsætning, blomstring, frøsætning og andre ting der kan være relevante for kunden.