Bladbede

Beta vulgaris var. Cicla ‘Swiss chard’

Rødbeder hører til salturt-familien, ligesom bl.a. spinat. Rødbeder er en 2-årig afgrøde, hvor roden udvikles det første år, og den går i stok og sætter frø år 2. Til frøproduktion udsås rødbeden lige efter høst i august, og gror til i løbet af efteråret.

Rødbeder til frø dyrkes både som almindelig, og som hybrider med en hun- og en hanlinje, hvor hanlinjen fjernes efter endt bestøvning. Bladbeder findes i flere forskellige varianter med henholdsvis hvide, røde, gule og orange bladstængler. Det er kun blade og stængler der anvendes til konsum. Bladene smager meget lig spinat, og bliver typisk brugt til babyleafproduktion.

Bladbeder foretrækker en god, dybmuldet, sandblandet lerjord med højt reaktionstal.

Udsædsmængde: 2-3 kg pr. hektar

Såtidspunkt: August

Høst: Juli