Skorzonerrod

Scorzonera hispanica

Skorzonerrod også kaldet ”fattigmandsasparges”, hører til kurvblomstfamilien, og den er flerårig. Den har såvel selv- som fremmedbestøvning (insekter). Skorzonerrod udlægges i renbestand. Den danner pælerod og bladroset 1. år. Andet og følgende år sker blomstringen. Ved et godt udlæg bør en moderat del af planterne være gået i blomst i udlægsåret. Arealet kan ligge til frøavl ca. 3-5 år.

Skorzonerrod foretrækker veldrænet og vel-gødet sandmuld eller lermuld med stor vandkapacitet og god kalktilstand.

Placering i nærheden af brak og naturgrund frarådes.

Udsædsmængde: 12 kg pr. hektar

Såtidspunkt: Maj.

Høst: August.