Bier

 I Danmark lever der næsten 300 forskellige arter af bier. Og de er meget vigtige som bestøvere.

Verdens bestande af bier har ifølge eksperter, haft nogle hårde årtier. Bestandene er faldet over hele verden, og det seneste årti har været særligt slemt. F.eks. i USA har man oplevet store tab af honningbier, og fænomenet med massedødsfald blandt honningbier er også kommet til Vesteuropa og Danmark. Det er specielt levebetingelserne for bierne der er blevet forringet, men også pesticider og sygdomme også spiller en rolle. Især specialiserede bier, som ofte kun lever af nektar og pollen fra en enkelt eller en håndfuld planter, forsvinder i disse år. Her er årsagerne mange gange, at de mister deres fødegrundlag og de steder, hvor de kan leve og overvintre.

Problemet er blandt andet, at man i Danmark og i mange andre lande har et meget ensformigt landbrug uden den variation i afgrøden og blomsterbestanden, som forskellige vilde bier skal bruge. Dertil kommer, at vi har fjernet en masse naturlige hegn i landskaberne - eksempelvis hække af buske mellem marker - i ligesom vi fjerner alt ukrudt og blomster fra vejkanterne.