Kvalitet

For at opnå den højeste kvalitet og renhed af vores produkter bruger vi den mest avancerede teknologi og udstyr. Jensen Seeds A/S holder en fastlagt isolationsafstand mellem markerne før såning for at undgå krydsbestøvning. Derudover arbejdes der med udvalgte og kontrollerede sorter for at imødekomme problemer. Vores markinspektører inspicerer jævnligt markerne i vækstsæsonen. Bemærkninger rapporteres og registreres, og opdateringer er tilgængelige online for vores kunder.

Under frørensningsprocessen kontrollerer vi hele tiden kvaliteten. Når kvaliteten opfylder vores høje standarder og renheden er på 99,9%, bliver frøene pakket og samplet. Der bliver udtaget prøver for at bestemme vandindhold, renhed og spireprocent. Prøverne bliver analyseret i vores eget laboratorium, hvor kvalificeret, uddannet personale udfører analyserne på grundlag af ISTA-metoden.