Betingelser

 Alle ordrer er reserveret underkastet afgrøde, og underkastes sikker modtagelse af afgrøde.

 Afgrødefejl frigør os helt fra levering.

 Kunden accepterer at overtage hele udbyttet af det kontraherede område.

 Poser og anden opbevaring vil blive opkrævet til kostpris og kan ikke returneres.

 Medmindre vi på anden måde er instrueret, sendes alle frø fra lageret i Odense til konto og risiko for køberen ved den bedste tilgængelige rute uden at påtage sig noget ansvar herom.

 Betaling 30 dage netto fra fakturadato, medmindre andet er aftalt.

 Stamfrø skal leveres frit til  adr. i Odense.

 Vi giver ingen garanti, udtrykt eller underforstået med hensyn til beskrivelse, kvalitet, produktivitet eller noget andet spørgsmål om frø vi sælger, og vi vil ikke på nogen måde være ansvarlig for afgrøden eller svigt af afgrøden.

 Bortset fra ovenstående betingelser gælder både de generelle salgsbetingelser og I.S.F. Betingelserne gælder for denne ordre, medmindre andet er aftalt, og i det omfang de ikke afviger fra ovenstående.

Spire / renhedsattest udstedes af Jensen Seeds. Testmetode efter ISTA. I tilfælde af en tvist udføres en test af Agroscope FAL-Reckenholz, Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich, Schweiz (ISTA-medlem), og der udstedes et officielt certifikat for spiring og renhed. Dette resultat er endelig.

 Enhver tvist, der hidrører fra handelsforbindelserne, afgøres af Sø- og Handelsretten i København, og national dansk lov finder anvendelse.