Løg

Allium cepa hybrid

Løg hører til løgfamilien (Alliaceae) og er en flerårig plante, men dyrkes som en et-årig. Løg (Allium) er meget udbredt  med over 600 arter i Europa, Mellemøsten, Centralasien, Østasien og Nordamerika. Det har tve-kønnede blomster og fremmed bestøvning. Bier er meget vigtige for at sikre god bestøvning af løg.

Løgene vokser bedst på vel drænet, sandblandet lerjord der er vel gødet. Bedst i de milde områder af landet.

Frømængde: 4 kg pr. hektar

Såetid: april – maj

Høst: Juli