Radise

Raphanus sativus L. var. Radicula

Radise hører til korsblomstfamilien (Brassicaceae). Den har tvekønnede blomster, er enårig og har overvejende fremmedbestøvning (insekter). Radise vokser meget hurtigt i begyndelsen, hvorimod udviklingen fra begyndende blomstring til modning er ret langsom. Plantehøjde ved modning ca. 1,30 m.

Radise er følsom over for frost i fremspiringsperioden. Avlen lykkes bedst i landets milde egne. Radise kan krydse med ukrudtsplanten kiddike = (Raphanus raphanistrum) som har bleggule blomster. Vær opmærksom på spildfrø og overvintrede planter. Radise krydser ikke med agersennep, agerkål og øvrige kålarter. Afgrøden blomstrer fra slutningen af juni til begyndelsen af august.

Udsædsmængde: 5 kg pr. hektar.

Såtidspunkt:  Marts / April.

Høst: September.