Faciliteter

Jensen Seeds ejer 26.000 m2 jord. Vores anlæg dækker 8.000 kvadratmeter det anvendes til forarbejdning, opbevaring og kontor. På en del af jorden udfører vi markforsøg, hvor vi registrer forhold som; vækst, blomstringstidspunkt, m.m.

Når vi modtager frø fra avlerne har vi fuldautomatisk indtag og 7 produktionslinjer, der har en daglig kapacitet på 30 tons. Vi har en lagerkapacitet på ca. 1.500 tons frø. Jensen Seeds samarbejder med proffesionelle og kompetente frøavlere der dyrker frø af høj kvalitet. Samarbejdet sker under vejledning og sparring for at opnå de bedste resultater og en ensartethed i kvalitet og udbytte.