Karse

Lepidium sativum L.

Karse hører til korsblomstfamilien (Brassicaceae). Den har tvekønnede hvide blomster, er enårig og har insektbestøvning. Karse opdeles i bred-, og fligbladede typer. Ved frøproduktion bliver karsen op til 130 cm høj. Karse anvendes til konsum, enten i form af kimbladende der bruges som en krydderurt, eller hvor de større blivende blade anvendes til salat. Rent dyrkningsmæssigt er der ikke forskel på de to forskellige typer. Karsefrø er fladrunde med en frøstørrelse på 1,5-3,0 mm og afgrøden blomstrer fra slutningen af juni til sidst i juli.

Udsædsmængde: 6 kg pr. hektar

Såtidspunkt: April. Frøet fremspirer i løbet af 2-5 dage.

Høst: August